Mini-intervju: Kirsten Visdal

Skärmavbild-2018-04-27-kl.-11.40.58.png

"Jag är nog full av kontraster men för mig ger det balans och harmoni."

 

Med en bakgrund inom både mode- och inredningsindustrin har Kirsten Visdal tagit sig fram och blivit en av Norges främsta stylister. Kirsten är en kreatör av rang och har gjort många uppdrag genom åren tillsammans med spännande kunder. Hon har exempelvis publicerat boken Naturligvis som handlar om att använda naturen i skandinaviska miljöer - något som återspeglas i de stilfulla världar hon skapar. Förutom det är hon dessutom en del av det kreativa navet Edited som bland annat gjort trendutställningar för Oslo Design Fair som ordagrant har fått oss att tappa hakan. Kirstens känsla för sammansättningar med udda och vackra ting är minst sagt beundransvärd. I sitt skapande vet hon exakt vilka byggstenar som behövs för att få till en intressant och harmonisk helhet som väcker känslor. Kirsten har även ett driv i att förändra och förbättra som smittar av sig och inspirerar oss att göra detsamma. Hennes fokus på hållbarhet och medvetenhet om vår påverkan på miljön verkar prägla allt hon tar sig för och vi tror och hoppas att hennes förhållningssätt ska ge resultat. Kirsten har definitivt håvat in oss på kroken med sitt bildspråk och sitt engagemang. Hoppas du får lika stor behållning av intervjun som vi fick!

Site - Kirsten Visdal / Instagram - Kirsten Visdal

 

Vem är Kirsten Visdal? 

Jag är född och uppvuxen på en bergsgård i Vågå med hårt arbete, ovillkorlig kärlek från mina föräldrar och tidig önskan att skapa och utföra. Jag har en stark koppling till naturen och det som har ett enkelt och dämpat uttryck. Samtidigt har jag en dragning till det urbana och avantgardistiska. Jag är nog full av kontraster men för mig ger det balans och harmoni. Jag har en generös man som ger mig vingbredd och två barn som båda är vuxna snart. De betyder allt för mig oavsett karriär. Annars har jag en hund och stuga i bergen som ger mig mycket nöje. Jag har både en branding och en kreativ utbildning som kompletterar varandra bra. Allt jag jobbar med handlar främst om försäljning av en eller annan vara. Mitt i det kommersiella som handlar om vinst är det så viktigt för mig att hitta ett underliggande värde.

Vad skulle du säga var startpunkten för där du är i din karriär idag?

Jag har många år bakom mig i branschen, både inom mode och inredning. Jag började som dekoratör och senare som kreativ ledare för stora varuhus och kedjor. Så småningom startade jag mitt eget företag som inredningsstylist och drev samtidigt butiken Kvist som var en hybrid av allt från rå natur till det senaste inom design. Behovet av att förmedla har alltid funnits inom mig. Därför publicerade jag boken Naturligvis som handlar om att använda naturen i skandinaviska miljöer. Redaktionella jobb har gjort att jag har blivit snabbt synlig och så småningom tv som har haft en liknande effekt. När det gäller karriär känner jag att jag har byggt sten på sten som har resulterat i den solida grunden jag har idag. Att kunna arbeta tvärvetenskapligt i samarbete med andra är meningsfullt. Jag är en del av ett kreativt nav som heter Edited där vi har Oslo Design Fair som kund. Omprofileringen av mässan har gett resultat - idag arbetar vi med stora märken från våra grannländer där alla är med och drar lasset. Detta har resulterat i en mötesplats för branschen och inte minst fokus på bra design och hållbarhet.

Vad driver dig i ditt arbete?

För mig är det viktigt att utgå från en grundtanke om att ta hand om det som är bra men samtidigt förbättra det som inte fungerar. Det handlar om allt från skönhet och funktion till att företagen tar ett sociala ansvar. Det är meningsfullt att arbeta med kunder som tar ansvar och har en politisk röst i vad de säljer trots att de har kommersiella intressen. Möten mellan människor är det viktigaste och jag letar alltid efter historierna bakom. På så sätt blir miljön man skapar trovärdig. Man är aldrig bättre än det senaste jobbet man har gjort. Jag är alltid på väg till nästa projekt och tänker alltid att nästa gång gör jag det ännu bättre - för mig är det en positiv drivkraft.

Vad är din största arbetsrelaterade utmaning?

En stor utmaning är att allt idag är färskvaror med mycket kort livslängd. Saker går väldigt snabbt både när det kommer till sociala medier och lansering av nya produkter på marknaden. Vi pratar om färre varor med längre liv för att förbättra klimatet och miljön men samtidigt är vi i vår bransch blodhundar för nya trender och nya produkter som ger oss ny stimulans och därmed nya uppdrag. Vi måste ta ansvar och balansera det på ett förnuftigt sätt.

I din karriär, vad är du mest stolt över?

Jag är stolt över att vara en bidragsgivare till andra, särskilt till de yngre som kommer efter mig. Jag sitter på kunskap och mycket erfarenhet som jag delar med mig av, bland annat genom mentorskap. Jag hoppas att det avtryck som jag har gjort ger något och inspirerar många på ett bra sätt.

När det kommer till ditt arbete, vad drömmer du om just nu?

Jag drömmer om att föra ut mitt budskap ännu mer och påverka samhället i rätt riktning. Bland annat har jag ett projekt som heter Håndverk + som handlar om att återuppliva hantverk som ämne. I samarbete med andra organisationer skapar jag en mötesplats mellan designers, hantverkare, tillverkare och skapare att utveckla nya marknadsförbara hantverksprodukter. På den arenan kommer vi att kunna skapa debatt, skapa nya relationer och förhoppningsvis kommer det att leda till innovation och industri. Pilotprojektet kommer att genomföras i min hemkommun, Vågå, 8-10 juni i år.